Låt människor själva bestämma vilken vård de vill ha.
Naturläkaren och akupunktören Inger Axiö Albinson gjorde en helomvändning mitt i livet; från lång tid inom biståndet och det privata näringslivet tog hon klivet över till naturmedicinen. Nu arbetar hon med människor och hjälper dem att komma tillbaks till hälsa. Hennes vision är ett samarbete på exempelvis vårdcentraler där patientens önskemål om olika typ av vård står i centrum.
Några av de vanligaste problemen för dagens människor är utbrändhet, stress, depressioner och fertilitetsproblem och många väljer att gå via kroppens signaler för att bli hjälpta. Inger Axiö Albinson på företaget 3 Dimensions är en av dessa hjälpare. Företagsnamnet står för de tre delarna kropp, själ och ande som bildar en enhet.
Som utbildad naturläkare, kraniosakral terapeut och diplomerad akupunktör enligt kinesisk tradition möter hon dagligen människor med både fysiska och psykiska åkommor.
Behandlingen börjar med en utfrågning för att få grepp om patienten sociala och medicinska situation. Därefter följer en kroppslig undersökning, där speciell vikt läggs vid tunga och puls som element för att fastställa kroppens hälsostatus.

Inger arbetar dels med akupunktur men hon använder sig också av kraniosakral terapi, som är en del av osteopatin. Man bearbetar skallen och höfternas ben och de nerver som finns mellan kotorna i ryggraden samt hjärnnerver för syn, hörsel och ansiktsmotorik. Med detta kan man behandla bland annat smärtor i ryggen, problem med nervsystemet, migrän och öronsus, berättar Inger. Men även akupunktur har andra användningsområden, påpekar hon.
– Jag använder också nålar för naturlig behandling av rynkor i kosmetisk akupunktur.
Syftet med hennes behandlingar är inte bara att få bort symtom utan ambitionen sträcker sig längre än så, att göra något åt orsaken.
– Min styrka är att peppa folk och hjälpa dem hitta tillbaka till sig själva och ett bättre liv. Där har jag mycket att bidra med. Men klart är också att varje patient har eget ansvar för sin hälsa. Det kan gälla vardagliga förändringar som är lätta att genomföra som till exempel att lära sig andas ordentligt igen, göra andra saker som minskar stress och tänka på kostens betydelse, menar Inger.

Nätverk och samarbete är framtiden, menar hon, och efterlyser en större vidsynthet inom den etablerade hälsovården när det gäller samarbete med seriösa alternativa medicinare. Låt patienterna vara med och bestämma vilken vård de vill ha. I KAM, kommittén för alternativmedicin där Inger sitter i styrelsen, arbetar man bland annat med lobbying för en bredare syn på sjukvård och kvalitetssäkring av alternativa medicinare.
Inger är en ofta anlitad föreläsare. Dessutom arbetar hon med ett familjeprogram där hon möter föräldrar och barn med frågeställningar runt tonårsproblem, alkohol och narkotika. Den förebyggande verksamheten blir allt viktigare i takt med att tillgänglighet av alkohol ökar och priset sjunker, avslutar Inger.

Inger Axiö Albinsson

Bransch:
Hälsa / Skönhet

Telefon: 08-6500227


Email:
inger.aa@home.se

Hemsida:
www.ingeraxioalbinsson.com

Adress:
Inger Axiö Albinsson
Luntmakargatan 91
11351 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN